top of page
蜜香紅茶

・蜜香紅茶為全發酵茶 

・夏季裡的茶園受到小綠葉茶蟬叮咬
    茶葉增加天然的果香。 

・採摘一心二葉的金萱以及清心烏龍
    品種揉捻發酵製 作。 

・運用溫度與濕度的控制促使茶葉達
    到全發酵。 

 

蜜香紅茶

NT$500Price
    bottom of page